هرآنچه در مورد شتاب دهنده ها باید بدانیم

شتاب دهنده ها و مراکز رشد اهمیت به سزایی در رشد و شکوفایی استارتاپ ها ایفا می کنند. شتاب دهنده ها از طریق آموزش، راهنمایی و تامین مالی از استارتاپ ها حمایت کرده و به آن ها در راه اندازی کسب و کارشان کمک های شایانی می کنندتمرکز شتاب دهنده ها براستارتاپ ها در مراحل اولیه شکل گیری کسب وکار است. شتاب دهنده طی یک برنامه ی حمایتی همه جانبه از استارتاپ ها حمایت کرده و امکانات بسیاری را در اختیار بنیان گذاران قرار می دهند و روند رشد آن ها را در مراحل اولیه تسریع میکنند.ما به پرورش استعدادها در حوزه استارتاپ مشغولیم.

ایده های عالی در همه جا وجود دارند ، اما آنها به سرمایه نیاز دارند. سرمایه های مالی، تجربی، ریسک پذیری و غیره.
به عقیده ما همه انسان ها دارای استعداد کافی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین هستند، مهم ترین موضوع شناسایی و پرورش این استعداد می باشد. از آن جایی که اعضای تیم فینیکس از بین افرادی انتخاب شده اند که خود این راه را قبلا پیموده اند، با اطمینان خاطر می توانید در مسیر موفقیت در کنار ما باشید.سازگاری اکوسیستم فینیکس با شرایط کووید-19

شیوع ویروس کرونا باعث اختلال در کسب و کارهای بسیاری شد، اما تیم فینیکس هرگز از مسئولیت خود شانه خالی نکرد و با کوچ به موقع و سریع به پلتفرم های نرم افزاری ضمن عمل کردن به وظیفه اجتماعی خود در مشارکت در طرح های بهداشتی جهت کاهش شیوع، موفق به پیش بردن اهداف تجاری نیز شده اند.اساس کار در فینیکس، پیشرفت است

متخصصان فینیکس با دیدگاه کلی نسبت به موضوعات نگاه می کنند، پیشرفت کردن فاکتوری مهم برای هر فرد می باشد، این موضوع در گرو داشتن 4 فاکتور مهم است، انگیزه، علاقه، امکانات و پشتکار. در فینیکس شما به پیشرفت محکوم هستید، ما افراد با انگیزه را جذب می کنیم و امکانات پیشرفت را در اختیار آن ها می گذاریم. با برگزای جلسات و پیگیری اقدام به ایجاد علاقه و پشتکار می کنیم تا از پیشرفت شما مطمئن شویم.