95.png

استارتاپ های ما

استارتاپ های مورد حمایت فینیکس

رزومه کاری شتاب دهنده فینیکس در حوزه استارتاپ ها را می توانید مشاهده کنید.


download

زنبورداری هوشمند

یافتن بهترین موقعیت برای گذاشتن کندوها توسط تصویربرداری هوایی


download

تهویه صحیح هوا

در عصر شیوع کرونا تسویه هوا به طرزی که بتواند ویروس ها را به کنترل در بیاورد یک دغدغه است که تیم MVIC آن را حل می کند.