رویدادها

رویدادهای فینیکس را از اینجا ببینید


event

از اول فروردین سال 1400

اولین رویداد استارتاپی قرن

در شرایط کرونا، عید رو بیکار نمونید

رخدادهای گذشته
event
از اول فروردین سال 1400

اولین رویداد استارتاپی قرن

در شرایط کرونا، عید رو بیکار نمونید

poster
8 و 9 اردیبهشت 1400

کنفرانس بین المللی IPRIA

پنجمین کنفرانس بین المللی شناسایی الگو و تحلیل تصاویر