شیوع ویروس کرونا باعث اختلال در کسب و کارهای بسیاری شد، اما تیم فینیکس هرگز از مسئولیت خود شانه خالی نکرد و با کوچ به موقع و سریع به پلتفرم های نرم افزاری ضمن عمل کردن به وظیفه اجتماعی خود در مشارکت در طرح های بهداشتی جهت کاهش شیوع، موفق به پیش بردن اهداف تجاری نیز شده اند.