اعضای فینیکس

تیم تخصصی فینیکس

یش از ۱۰۰ چهره از اساتید برجسته دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی، بیش از ۱۰ فعال جهانی حوزه فروش و کسب و کار و بیش از ۳۰ صنعتگر خبره و با سابقه به همراه انجمن‌های علمی همکار و شرکای تجاری ما به همراه تمام تیم های تحت مشاوره و حمایت ما همگی خانواده بزرگ فینیکس را تشکیل میدهند. شما هم میتونید همین حالا به خانواده بزرگ فینیکس بپیوندید.

شتابدهنده تخصصی فینیکس

اقداماتی که درراستای رشد و توسعه استارتاپ توسط ما انجام میگیرد

شتابدهی به کسب و کارها

شتابدهی به کسب و کارها

شتابدهی به کسب و کارها

شتابدهی به کسب و کارها

شتابدهی به کسب و کارها

شتابدهی به کسب و کارها